Over ons

OFP Pensioenfonds Vlaamse Non-Profit/Social-Profit, Organisme voor de financiering van pensioenen is opgericht eind 2011 en staat in voor het beheer en de uitvoering van het sectoraal pensioenplan in de Vlaamse sociale sectoren.

Wat is een OFP

Een instelling die wordt opgericht aanvullende pensioenen te verstrekken is onderworpen aan de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen van 27 oktober 2006.  Deze wet bepaalt dat een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening onder de rechtsvorm OFP (organisme voor de financiering van pensioenen) moet opgericht worden.

Structuur van een OFP

Hoe zit een OFP er uit ?

Een OFP moet een algemene vergadering installeren.  Deze algemene vergadering is het toezichthoudend orgaan en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die het OFP aangaat, te bekrachtigen.

Naast de algemene vergadering zijn er ook operationele organen.  Deze laatste categorie wordt nogmaals opgedeeld in enerzijds de Raad van Bestuur en anderzijds de andere optionele organen ( bijvoorbeeld bureau, financieel comité).  Een Raad van Bestuur is verplicht, de andere operationele organen zijn optioneel.

Structuur van OFP Pensioenfonds Vlaamse Non-Profit/Social-Profit

organigram-nl

Raad van Bestuur

Werkgeversorganisaties

Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Mevrouw Stefanie De Ridder

SOM, Federatie van Sociale Organisaties
De heer Luc Jaminé (Voorzitter)

Vereniging voor de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap
Mevrouw Ann Demeulemeester
De heer Stefaan Berteloot

Vlaams Welzijnsverbond
Mevrouw Veerle Degrande

Zorgnet Vlaanderen
De heer Kris De Koker

Groep Maatwerk
De heer Stefan De Cock

Werknemersorganisaties

ABVV-AC
De heer Issam Benali

ACLVB
De heer Tommy Jonckheere

ACV Voeding en diensten
De heer Bart Vannetelbosch

BBTK
De heer Wim Govaert

LBC-NVK
De heer Stef Doise
De heer Mark Selleslach (Ondervoorzitter)

ACV Bouw en Industrie
De heer Wilfried Herpoele

Missie

Het Pensioenfonds voor de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit, organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) is opgericht begin 2010 en staat in voor het beheer en de uitvoering van de sectorale pensioenplannen in de Vlaamse non-profit.

 

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

Ga naar MyBenefit

(Voorbeeld)

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 u (woe : moeilijker bereikbaar). Mogelijke gegevens als referentie: rijksregisternummer (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of dossiernummer 140.12.XXXXXXX (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)