Disclaimer

Copyright

Het pensionfonds beoogt via deze website om op een gebruiksvriendelijke en correcte wijze informatie te verstrekken over de opbouw van en de werkwijze binnen onze sociale sectorale pensioenstelsels.

De ofp kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op haar website of via haar emails worden opgenomen.

Ter informatie worden op onze website links gelegd naar andere sites. Gezien het pensioenfonds over geen controlerecht beschikt op de informatie op deze sites kan zij onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan men voor persoonlijk gebruik onze informatie aanwenden. Het pensioenfonds behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de site alsook op de door haar ter beschikking gestelde informatie.

Privacybeleid

Elke aangeslotene die zijn identiteit bewijst, behoudt het recht op inzage van zijn persoonsgegevens alsook op de mogelijke verbetering ervan maar dit enkel op betekend verzoek.

De binnen de ofp bewaarde (electronische) persoonsgegevens kunnen door haar worden aangewend voor interne (statistische) doeleinden en sectorale analyses die de verdere ontwikkeling en de permanente verbetering van haar dienstverlening evenals het aanbieden van gepersonaliseerde diensten moeten waarborgen.

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

Ga naar MyBenefit

(Voorbeeld)

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 u (woe : moeilijker bereikbaar). Mogelijke gegevens als referentie: rijksregisternummer (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of dossiernummer 140.12.XXXXXXX (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)